Nauczyciele – specjaliści

Zgodnie z założeniami metody Marii Montessori, grupę dzieci powinno prowadzić dwóch nauczycieli. Ma to sens: zdejmuje presję działania w pojedynkę, daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pozwala nauczycielom skupić się na indywidulanych prezentacjach materiału dzieciom, przy jednoczesnym wspieraniu ich samodzielności.

W naszym przedszkolu nauczycieli jest więcej. Widzimy w tym dużo zalet, choć musimy się pilnować wzajemnie, aby dzieci nie przyzwyczajały się, że łatwiej poprosić o pomoc nauczyciela niż drugie dziecko lub podjąć samodzielną próbę rozwiązania problemu. Wymaga to świadomego prowadzenia grupy, a pomaga w tym jasne określenie kompetencji i zadań.

Część naszych wychowawców, poza tym, że każdy z nich jest przede wszystkim nauczycielem Montessori, dodatkowo wspiera i koordynuje działania w 4 obszarach:

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W każdej grupie są dzieci ze specjalnymi potrzebami lub trudnościami. One wymagają więcej uwagi, dłuższej indywidualnej pracy z nauczycielem, czasami nieco innego podejścia i niekonwencjonalnych rozwiązań, aby mogły dobrze funkcjonować. Nauczyciel odpowiedzialny za pomoc psychologiczno – pedagogiczną w sposób szczególny opiekuje się tymi dziećmi. Prowadzi obserwacje, pozostaje w kontakcie z rodzicami, dzieli się swoim doświadczeniem i pomysłami z pozostałymi nauczycielami oraz prowadzi niezbędną dokumentację.

Koordynowanie pracy w grupie i przepływu informacji

Nasi koordynatorzy wnikliwie obserwują, wychwytują i „zbierają” to, co dzieje się w grupie, badają nastroje, słuchają potrzeb, dopytują. Są bezpośrednią osobą kontaktową dla rodziców w bieżących sprawach.  Następnie dzielą się z nami i ze sobą wzajemnie doświadczeniem i pomysłami jak wspierać działanie każdej z grup, jak odpowiadać na potrzeby rodziców i dzieci. Sprawdzają, które rozwiązania są najlepsze, a z których warto zrezygnować. Koordynatorzy „mają oko” na kalendarze i terminy, a także porządkują pomysły i plany, aby ułatwić codzienną pracę swojej grupy.

Dbałość o montessoriańskie otoczenie

Dobrze, jeśli w grupach, którymi opiekuje się więcej osób jest ktoś, kto bacznym i doświadczonym okiem przygląda się otoczeniu, materiałom. Ktoś, kto wspiera nowych nauczycieli, którzy są na początku swojej montessoriańskiej drogi lub dołączają do zespołu. Nauczyciel odpowiedzialny za otoczenie Montessori koordynuje proces powstawania nowych pomocy na półkach. Wspólnie z innymi nauczycielami weryfikuje działanie zasad, narzędzi do obserwacji, planowania pracy oraz raportowania postępów dzieci.

Nauka języka angielskiego

Zależy nam, aby w każdej grupie angielski funkcjonował jako część otoczenia, a dzieci były osłuchane z tym językiem i traktowały go jako coś naturalnego. W grupie jest nauczyciel, którego zadaniem jest mówienie jak najwięcej po angielsku w zwykłych, codziennych sytuacjach. Stara się, aby słowa i zwroty zapadały w pamięć i z czasem stawały się zrozumiałe dla dzieci. Taka osoba dba również o pomoce wspierające pracę z językiem oraz przygotowują krótkie zajęcia grupowe.

Nauczyciele odpowiedzialni za każdy z powyższych obszarów spotykają się regularnie w grupach roboczych. Dzielą się tu doświadczeniem, wspólnie szukają rozwiązań napotykanych problemów.  Wzajemnie się wspierają, budując dobre relacje przedszkolnej społeczności.