Pani Basia

Grupa Żółta
Pani Basia

Z pierwszego wykształcenia jest architektem. Wiele lat uczyła się rysunku i malarstwa pod okiem wielu wspaniałych artystów.

Jej życie zmieniło urodzenie dzieci. To wtedy zaczęły się jej poszukiwania, jak najlepiej je wspierać i rozwijać w sposób pełen szacunku i godności. Nurty takie jak Rodzicielstwo bliskości, Porozumienie bez przemocy, edukacja leśna wciągnęły ją bez reszty.

Dzięki podjęciu kolejnych studiów stała się nauczycielem wychowania przedszkolnego. Ma doświadczenie pracy w przedszkolu integracyjnym, głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie metody Son-Rise w Autism Treatment Center of America. Jest to metoda pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach bazująca na miłości i akceptacji. Ukończyła również intensywny kurs wprowadzający pedagogiki Montessori na poziomie przedszkolnym organizowany przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic.

Praca z dziećmi to jej największa pasja. W czasie wolnym lubi też żeglować, chodzić po górach i lesie, a także czytać, rysować i rozmawiać z przyjaciółmi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *