Pani Jessell

Pierwszy kontakt z Metodą Montessori miała w 2016 roku, w jej kraju, Nikaragui, gdzie studiowała psychologię. Tak naprawdę był to jej drugi kontakt z zasadą „pomóż mi zrobić to samodzielnie.” Pierwszym było jej własne doświadczenie otrzymania od innych szacunku dla jej wolności i wspierania jej niezależności. Obecnie uczestniczy w Kursie Montessori prowadzonym przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic.

Mając świadomość, że pierwsze lata dzieciństwa są czynnikami wpływającymi na przyszłość człowieka, związała się z edukacją Montessori. Jej największą pasją jest człowiek. Godność osoby (też tej małej) i jej dobro są dla niej najważniejsze. Chce przyczynić się do rozwoju pięknych, wolnych i odpowiedzialnych ludzi.

Fascynuje ją literatura, językoznawstwo i języki. Uwielbia zagłębiać się w poznawanie różnic konstrukcji gramatycznych, które istnieją między jej językiem ojczystym, hiszpańskim, a językiem polskim. Interesuje się filozofią i poezję mistyczną. Nazywa siebie studentem bez daty ważności, gdyż ma ciągłą potrzebę uczenia się.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *