Warsztaty Umiejętności Społecznych (Trening Umiejętności Społecznych, TUS)

Zostanie przedszkolakiem wiąże się z rozpoczęciem lub pogłębianiem umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich. To trudny proces, który trwa wiele lat, a to, jak dużym wyzwaniem bywa współpraca z innymi ludźmi wie także niejeden dorosły.

Wychodzimy z założenia, że choć jest część dzieci, które wyjątkowo łatwo radzą sobie w sytuacjach społecznych i ich rozwój w tym aspekcie przebiega wyjątkowo sprawnie, to jednak większość małych ludzi przeżywa rozmaite trudności w swoich pierwszych relacjach. Czasem jest to lęk w kontakcie z większą grupą albo trudność w rozpoznawaniu czyichś emocji lub identyfikacji własnych. Często przeszkodą w komunikacji oraz w nazwaniu swoich potrzeb jest nieśmiałość, impulsywność albo niedoskonałe jeszcze umiejętności werbalne.

Są też dzieci, którym szczególnie trudno nawiązać satysfakcjonujące relacje społeczne ze względu na dodatkowe, specjalne potrzeby, specyficzną percepcję otaczającego świata. Rodzić to może poczucie niezrozumienia i samotności.

Warsztaty Umiejętności Społecznych to forma wsparcia dzieci w rozpoznawaniu potrzeb i emocji, nawiązywaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów, współpracy w grupie, dbaniu o swoje i innych samopoczucie. Zajęcia wykorzystują rozmaite formy zabaw, scenek, gier, bajek terapeutycznych, aktywności plastycznych i technik relaksacyjnych.

Obserwując nasze dzieci doszliśmy do wniosku, że wszystkim służyć będzie wsparcie i ćwiczenie umiejętności społecznych, tak ważnych w dalszym życiu. Dodatkowo korzystne wydaje nam się, że dzieci ze specjalnymi potrzebami komfortowo mogą realizować takie zajęcia w grupie, którą znają i w której spędzają codzienne dużo czasu.

Prowadzące

Pani Agnieszka
Pani Agnieszka
Grupa Niebieska
Długo poszukiwała swojej drogi życiowej, ignorując podszepty ze strony rodziny, że najbardziej optymalnym wyborem będzie dla niej praca z dziećmi...
Pani Martyna
Pani Martyna
Grupa Zielona
Praca z dziećmi była jej bliska już od najmłodszych lat. Bacznie obserwowała swoją mamę nauczycielkę, która wprowadziła ją w świat edukacji...