Zajęcia

Najważniejszym czasem w całym rozkładzie dnia jest codzienna praca własna, podczas której każde dziecko realizuje swój indywidualny program nauczania oraz podstawę programową MEN zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

W ciągu całego dnia jest również czas na ważne rozmowy (zarówno między samymi dziećmi, jak między nauczycielem i dzieckiem), zadania i projekty w podgrupach, gimnastykę i krótkie zabawy grupowe, swobodne interakcje między dziećmi podczas zabaw oraz wspólnej pracy.

Nauczyciele mają zawsze możliwość przeprowadzania własnych projektów, zajęć kulinarnych i innych, dni tematycznych, wyjść, nietypowych wydarzeń. Wszystko odbywa się w czasie i terminie, który jest dogodny dla danej grupy i wtedy, gdy codzienna obserwacja wskazuje na gotowość dzieci na daną aktywność. Często jest to związane z aktualnymi zainteresowaniami i potrzebami obserwowanymi w grupie.

Dodatkowo, jako uzupełnienie przedszkolnego planu pracy zapewniamy następujące zajęcia:

Codzienne zajęcia plastyczne


Każdego dnia dzieci mogą rozwijać zdolności manualne i artystyczne. Materiał dydaktyczny daje wiele możliwości stworzenia ciekawych prac plastycznych; dziecko może się nimi zająć praktycznie zawsze, kiedy przebywa w sali.
Zasada porządku i estetyka pomocy kształtuje zamiłowanie do harmonii i piękna, a liczne ćwiczenia manualne pozwalają dziecku na doskonalenie swoich zdolności plastycznych.
Wśród technik nie brakuje malowania temperą i akwarelką, malowania palcami, tworzenia kolaży, malowania na różnych powierzchniach i fakturach: szkle, drewnie, papierze.
Często lepimy z wszelkich dostępnych mas: solnej, ciastoliny, plasteliny, gliny.
Nie zapominamy również o najbardziej zwyczajnych i najprostszych technikach plastycznych, czyli kolorowaniu, wyklejaniu, wycinaniu, rysowaniu różnego rodzaju kredkami.

Dziękujemy naszej zaprzyjaźnionej firmie JOVI, która od początku naszej działalności bardzo nas wspiera i pomaga nam, żeby mali artyści korzystali z naprawdę dobrych i zachęcających do dalszych działań twórczych materiałów plastycznych.

Zajęcia ceramiczne (raz w tygodniu)

Ceramika to jedna z najstarszych technik tworzenia różnych przedmiotów. Na całym świecie większość śladów po różnorodnych kulturach to właśnie obiekty stworzone przy użyciu gliny. W dzisiejszych czasach są one źródłem wiedzy o tamtejszej kulturze, sztuce oraz życiu codziennym jakie wiedli nasi przodkowie. Na naszych zajęciach dzieci mają okazję „dotknąć” historii ceramiki. Jednak najważniejsze będzie działanie. SAMODZIELNE, bo liczy się twórczość i zabawa a nie tylko efekt! Glina kojarzy się z materiałem mało atrakcyjnym, przypominającym błotnistą substancję. Jednak przekonamy się, jakie cuda można wykonać właśnie z tego materiału. Poprzez zabawę, poprzez samodzielne doświadczanie.

 

Na naszych zajęciach tworzymy oryginalne prace wykorzystując zarówno specjalistyczne narzędzia jak i również przedmioty codziennego użytku, z recyklingu. Nasze przedszkolaki mają okazję zapoznać się z różnymi gatunkami gliny, rodzajami modelowania a także poznają różne techniki dekoracyjne.
Zajęcia z ceramiki na etapie przedszkolnym to przede wszystkim zabawa i satysfakcja z tworzenia a także rozwijanie kreatywności. Praca z gliną ma również duże znaczenie terapeutyczne oraz pozytywny wpływ na rozwój manualny. Dzieci przy pracy z gliną wyrażają swoją ekspresję i doskonalą umiejętność koncentracji uwagi. Zajęcia z ceramiki to wspaniała, artystyczna przygoda!

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Ceramika dla dzieci – proces tworzenia ważniejszy, niż efekt

Ceramika dla dzieci - tak jak w przypadku pozostałych aktywności w przedszkolu Montessori, tu również stawiamy na samodzielność. Podczas zajęć ceramicznych nie jest istotny efekt, lecz sam proces pracy z gliną, zabawa, nieskrępowana kreatywność i samodzielne doświadczanie. Samodzielność, twórczość i zabawa ważniejsze, niż efekt Pani Karolina prow (...)
Kategorie: Aktualności, Blog, Montessori

Język angielski (co najmniej 6 godzin tygodniowo)

Część z naszych nauczycieli-wychowawców ma doświadczenie w pracy po angielsku. Dzieci podczas swoich zwykłych zajęć, pracy montessoriańskiej i innych aktywności mają możliwość obcowania z językiem, osłuchania się w rozmaitych zwrotach, poznają słowa, które aktualnie są dla nich interesujące i  które je otaczają. Angielski stał się naturalną częścią codzienności. 

Muzyka (raz w tygodniu)

Wszelkiego rodzaju zajęcia umuzykalniające: śpiewanie piosenek starszych i nowszych, elementy tańca, gimnastyki i muzykoterapii. Słuchanie muzyki, różnicowanie dźwięków, doświadczanie ciszy. Zabawa rytmem z wykorzystaniem własnego ciała i prostych instrumentów perkusyjnych. Przeplatamy dynamiczne aktywności z tymi wyciszającymi, aby zajęcia były dla dzieci zabawą i radością, ale także możliwością odreagowania rozmaitych emocji.

Zajęcia sportowe (raz w tygodniu)

Ruch towarzyszy nam codziennie. Elementy gimnastyczne wprowadzane są przez nauczycieli w różnych momentach dnia, chodzimy na spacery, wspinamy się, huśtamy, chodzimy po równoważni i biegamy przy każdym wyjściu do ogrodu, a także ćwiczymy koordynację i piękne poruszanie się na zajęciach muzycznych  oraz w codziennych aktywnościach, lekcjach ciszy i ćwiczeniu koncentracji.

Dodatkowo, raz w tygodniu odbywają się u nas zajęcia  „multisport”, które pozwalają dzieciom poznać różne dziedziny sportu. Odpowiadamy tym samym na ich naturalną potrzebę poznawania i akceptujemy tak częste u maluchów zmiany zainteresowań. Dzieci będą poznawały przeróżne dyscypliny sportu np. piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, mini golf czy lekką atletykę. Celem nie jest trening żadnej z nich, ile po prostu ruch, dobra zabawa oraz pokazanie różnych możliwości na przyszłość. Zajęcia prowadzone są przez trenerów Kids&Sport.

Zajęcia teatralne (raz w tygodniu z wyjątkiem zerówki)

Na zajęciach dzieci wcielają się w różne role, robią rekwizyty, układają krótkie scenariusze, które
potem odgrywają. Ważna jest przede wszystkim ekspresja, modulowanie głosu, trenowanie wczuwania się w siebie i wyrażanie emocji. Zajęcia
są bardzo ciekawym doświadczeniem i wiele wnoszą w artystyczne życie przedszkola.

 

Ruch rozwijający w sztukach walki (raz w tygodniu, zajęcia dodatkowo płatne)

Jest to jedno z ulubionych zajęć dzieci, które z utęsknieniem czekają co tydzień na pana Seweryna Szulca – doświadczonego i wesołego trenera aikido. W zajęciach tych nie tyle chodzi o umiejętność walki, ile o zwinność, nauczenie się miękkich ruchów bez obciążania stawów, zasad fair play; przede wszystkim jest to godzina intensywnego wysiłku fizycznego i dobrej zabawy.

Wydarzenia – atrakcje

Co najmniej raz w miesiącu w życiu przedszkolnym ma miejsce jakieś szczególne wydarzenie. W zależności od pory roku oraz możliwości dzieci w danej grupie są to atrakcje organizowane na miejscu (spektakle, koncerty, bale, wspólne świętowanie, pikniki, warsztaty i różne inne) lub wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola.

Obchody urodzin

Ten dzień jest dla każdego dziecka czymś ważnym i zależy nam, aby przez cały czas pobytu u nas jubilat czuł się kimś wyjątkowym – tak, jak wyjątkowy jest każdy człowiek, który się narodził. Ważne jest też, by dziecko czuło się dobrze, dlatego każde urodziny mogą przebiegać nieco inaczej – we współpracy z rodzicami.
Najlepiej przypomnieć wychowawcom o nadchodzących urodzinach kilka dni wcześniej.
Miłym akcentem może być zdobycie przez wychowawców kilku zabawnych i miłych ciekawostek o wczesnym dzieciństwie jubilata oraz zdjęć z tamtego okresu.
Liczymy lata i nazywamy miesiące, które dziecko już przeżyło, porównujemy wagę pierwotną i obecną, liczymy, o ile dziecko urosło.
Zachęcamy, by poczęstunek był przygotowany z udziałem jubilata. Domowe ciasto, babeczki czy owoce będą miłym elementem wspólnego świętowania.