Zgłoszenie chęci udziału: dzień otwarty (24 lutego)

    Imię i nazwisko*

    Telefon*

    E-mail*

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) przez Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik..

    [honeypot honeypot-616]