Angielski metodą immersji w przedszkolu Montessori

Angielski metodą immersji w przedszkolu Montessori

Jak uczymy języka angielskiego w naszym przedszkolu?

Czym jest immersja?

Kluczową kwestią, na którą stawiamy, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego w naszym przedszkolu Montessori, jest tzw. immersja, czyli „zanurzenie w języku”. W metodzie tej nacisk kładziemy nacisk na otaczanie dzieci językiem obcym. Każda z grup ma nauczyciela, który porozumiewa się z dziećmi w języku angielskim. Wyjątkiem są sytuacje dotyczące kwestii (poczucia) bezpieczeństwa i wymagające szybkiej reakcji i pewności, że odbiorca komunikatu go zrozumie. Dzięki temu dzieci mają dostęp do autentycznych, naturalnych wypowiedzi nauczyciela w języku obcym. Immersja oswaja z językiem, umożliwia stopniowo coraz lepsze rozumienie go, a z czasem również naśladowanie i aktywne uczestnictwo w interakcji językowej. Opisywany sposób uznany został za najbardziej efektywny, jeśli chodzi o nauczanie języka na etapie wczesnej edukacji (Falkiewicz-Szult, 2011).

Angielski metodą immersji w przedszkolu Montessori

Środowisko przedszkolne w duchu Montessori idealnie nadaje się do nauki języka angielskiego metodą immersji. Dzięki temu, że dziecko samo wybiera pomoc, z którą chce w danym momencie pracować, jest zmotywowane i zaangażowane w pracę. Dodatkowo, obcowanie z językiem odbywa się w różnych kontekstach, co ułatwia szybsze kojarzenie znaczenia danego słownictwa. Obcowanie z językiem w takim wymiarze ma również tę zaletę, że odbywa się polisensorycznie. Takiemu procesowi uczenia się towarzyszą różnorodne bodźce (wizualne, kinestetyczne, akustyczne itp.), co wspiera tworzenie się połączeń między napływającymi informacjami językowymi.
Nawet te pomoce, których głównym przeznaczeniem jest pozyskanie umiejętności innych niż językowe, stanowią świetne tło do nauki języka. Np. praca z Różową Wieżą, związaną z obszarem sensorycznym, umożliwia dziecku poznanie takich słów w języku angielskim, jak sześcian, kwadrat, większy, mniejszy, połóż na górze, etc.

A jak to wygląda u nas?

Poza wspomnianą wyżej metodą immersji, która stosowana jest w każdej grupie w naszym przedszkolu, opieramy się również na materiałach do nauki języka angielskiego. Korzystamy z lekcji trójstopniowych, które pomagają w przyswojeniu słownictwa z danej dziedziny, a także z rozmaitych pomocy, które angażują wiele procesów poznawczych, takich jak gry ruchowe, karty pracy, czytanie książek czy gra memory. Dodatkowo w każdej z grup prowadzimy kręgi w języku angielskim, czyli zajęcia grupowe o różnorodnej tematyce.

 

Źródła:

Falkiewicz-Szult M. (2011). Immersja, czyli zanurzenie w języku obcym. Model organizacyjny do adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu. http://szkoanov.o11.pl/documents/immersja_czyli_zanurzenie_w_jezyku_obcym.pdf

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *