Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna

Istota materiałów matematycznych dla małych dzieci:   Współcześnie wielu ludzi uważa, że do opanowania matematyki wymagane są niezwykłe uzdolnienia i umiejętność logicznego, matematycznego myślenia. Maria Montessori...

More

Motoryka mała

Motoryka mała

Motoryka mała Ten termin często mogą usłyszeć rodzice, których dziecko uczęszcza do przedszkola. Z pewnością jest to jedna ze sfer rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat, na której koncentrują się nauczyciele...

More

Ciekawostki o zwierzętach

Ciekawostki o zwierzętach

O czym lubią słuchać dzieci? Z mojej nauczycielskiej obserwacji wynika, że uwielbianym przez dzieci działem edukacyjnym jest edukacja przyrodnicza. W jej skład wchodzą m.in.: zjawiska atmosferyczne, , świat roślin...

More