„Zwyczajny niezwyczajny” dzień w przedszkolu Montessori

„Zwyczajny niezwyczajny” dzień w przedszkolu Montessori

Przedszkole Montessori Warszawa – Jak wygląda dzień w przedszkolu Montessori? Na czym polega praca własna dzieci? Jak to się dzieje, że przedszkolaki uczą się tak intensywnie i skutecznie, a przy tym są tak bardzo samodzielne?

Obserwacja maksymalnie skupionych dzieci to fascynujące i cudowne doświadczenie. Montessoriańskie przedszkolaki pracują bardzo intensywnie, rozwijając umiejętności, które w danym momencie najbardziej je interesują, zgodnie z tzw. fazą wrażliwą rozwoju dziecka.

Samodzielność dziecka w zakresie higieny osobistej, ubierania się, posiłków i sprzątania po sobie, a także wybór interesującego materiału dydaktycznego, są możliwe dzięki tzw. przygotowanemu otoczeniu, czyli odpowiedniej aranżacji przestrzeni i wyposażenia przedszkola.

Standardowy poranek w przedszkolu Montessori wygląda mniej więcej tak:

Podczas widocznej na filmie pracy własnej dziecka, możemy zaobserwować dwa podstawowe zjawiska, o które opiera się pedagogika Marii Montessori:

  • FAZA WRAŻLIWA – to występujący u dziecka okres największego potencjału rozwojowego danej funkcji (psychicznej lub fizycznej), który umożliwia jej wykształcenie w jak najpełniejszy sposób. Aby przyswoić tę nową umiejętność, dziecko musi ją wielokrotnie powtarzać. Jednak w fazie wrażliwej przychodzi to lekko i naturalnie. Efekty wynikają z wewnętrznej potrzeby i głodu wiedzy, a nie z mozolnej pracy. Inne określenia dla fazy wrażliwej to OKRES WRAŻLIWY, OKRES SZCZEGÓLNEJ WRAŻLIWOŚCI, OKRES KRYTYCZNY lub OKNO MOŻLIWOŚCI.

 

  • POLARYZACJA UWAGI – zjawisko to ma miejsce, kiedy podczas fazy wrażliwej dziecko głęboko koncentruje się na danej czynności. Pojawiają się wówczas wyjątkowo silne predyspozycje do opanowania danej dziedziny, zmysły są wyostrzone i w określony sposób współpracują z mózgiem. Nauka wynika z wewnętrznej potrzeby poznawczej, więc daje dziecku ogromną radość i satysfakcję.

przedszkole Montessori Warszawa

przedszkole Montessori Warszawa

przedszkole Montessori Warszawa

przedszkole Montessori Warszawa

Zjawisko polaryzacji uwagi jako pierwsza odkryła Maria Montessori, więc od jej nazwiska zjawisko to nazwano „fenomenem Montessori”. Aby umożliwić polaryzację uwagi dziecka, przedszkole spełnia kilka warunków:

  • Przygotowane otoczenie wyposażone w stymulujący materiał dydaktyczny
  • Swobodne działanie dziecka (w zakresie wyboru materiału), zgodne z jego aktualnymi fazami wrażliwości
  • Odpowiednia postawa nauczycieli, którzy pełnią funkcję obserwatorów, nie ingerując w działanie dzieci bez potrzeby
  • Odpowiednia pora dnia – to z tego względu praca własna ma miejsce na początku dnia.

Dzięki przygotowanemu otoczeniu montessoriańskie przedszkolaki są samodzielne nie tylko podczas pracy własnej, ale także podczas pozostałych przedszkolnych zajęć:

  • Nakładania posiłków, nalewania napojów oraz sprzątania po sobie
  • Korzystania z toalety, higieny osobistej, mycia zębów
  • Ubierania się
  • Przygotowania do drzemki

Oczywiście w razie potrzeby dziecko zawsze może poprosić o pomoc nauczyciela, jednak tak jak w przypadku pracy własnej, nauczyciel wspiera samodzielność dziecka, ingerując w jego działania tylko na wyraźną prośbę dziecka lub w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 

Przedszkole Montessori Warszawa
Jak wygląda plan dnia w naszym przedszkolu?

Spokojny początek dnia – schodzenie się dzieci, swobodne rozmowy; jest to czas na przywitanie się z kolegami i wychowawcami, spokojną aklimatyzację i „wejście w dzień”, możliwość pogadania, położenia się, posiedzenia, popatrzenia w okno 🙂

Spotkanie w kręgu – „wiadomości”: na specjalny znak dzieci z wychowawcami spotykają się w kręgu i w ten sposób rozpoczyna się bardzo ważna część dnia – praca własna. To okazja do przywitania się z całą grupą, prezentacji nowej pomocy lub cyklicznych „lekcji” tematycznych, np. o kosmosie, wulkanach, ciele człowieka.
Podczas „wiadomości” dzieci mogą się swobodnie wypowiadać na dowolny lub zaproponowany temat, uczą się nazywać swoje uczucia, ale także słuchać innych i czekać na swoją kolej. Może to być także moment na zastanowienie się i zaplanowanie pracy własnej, podzielenie się smutkami lub radościami. Ten punkt dnia jest bardzo lubiany i znaczący.

Praca własna – bardzo ważny czas na indywidualną pracę z materiałem dydaktycznym. W tych godzinach dzieci są w stanie najdłużej skupić uwagę na celowych działaniach. Samodzielnie wybierają pomoce, w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają przy rozwiązywaniu trudniejszych zadań, pokazują kolejne stopnie trudności. Praca własna przebiega w atmosferze spokoju i skupienia, choć nie zawsze i nie przez cały czas jej trwania trwa całkowita cisza.

przedszkole Montessori Warszawa

przedszkole Montessori Warszawa

przedszkole Montessori Warszawa

Drugie śniadanie – podczas pracy własnej jest też stół przy którym każde dziecko w dogodnym dla siebie momencie może przygotować sobie posiłek, korzystając z wystawionych zdrowych produktów: pieczywo pełnoziarniste, owoce, pestki, ser, wędlina, herbata owocowa lub ziołowa. Dzieci uczą się kulturalnego i spokojnego jedzenia, sprzątania po sobie, korzystania ze sztućców i naczyń.

Zakończenie i podsumowanie pracy własnej

Spacer lub wyjście do ogródka

Zajęcia dodatkowe (odbywają się w grupach w czasie, gdy reszta dzieci jest na podwórku).

Obiad, a następnie sprzątanie po sobie (odkładanie brudnych naczyń w wyznaczone miejsce), mycie zębów, przygotowywanie się do odpoczynku.

Odpoczynek, relaks – każde dziecko ma swoją poduszkę i kocyk. Jest to czas na wyciszenie ciała i słuchanie: bajek, czytania książek, spokojnej muzyki. Dzieci kładą się w ubrankach, zdejmują jedynie kapcie i mniej wygodne części garderoby według własnych potrzeb.

Spokojny „czas dla siebie” – dzieci, które tego potrzebują, śpią, a pozostałe wybierają sobie zajęcie, często są to aktywności plastyczne, lub dalsza praca z pomocami montessoriańskimi.

Zabawy swobodne i grupowe, zajęcia dodatkowe wg grafiku, w ciepłe dni zabawy w ogrodzie. W międzyczasie podwieczorek.

Zajęcia artystyczne i sportowe

W wybrane dni tygodnia w powyższy plan dnia wplatane są dodatkowe zajęcia: ceramika, zajęcia teatralne, muzyka, język angielski, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, aikido oraz taniec. W kolejnych postach opiszemy niektóre z nich.

 

 

Przeczytaj również:

>> Dzień w przedszkolu Montessori

>> Montessori w domu – proste zabawy dla dzieci w wieku 3-6 lat

>> Odwiedź nasz INSTAGRAM

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *