Pani Agnieszka

Grupa Niebieska
Pani Agnieszka

Długo poszukiwała swojej drogi życiowej, ignorując podszepty ze strony rodziny, że najbardziej optymalnym wyborem będzie dla niej praca z dziećmi, na widok których zawsze pojawiał jej się uśmiech na twarzy, obok których potrzebowała przebywać i czerpać od nich radość życia i niekończącą się ciekawość świata. W końcu zdecydowała się na studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, chociaż początkowo wydawało jej się to rozwiązaniem tymczasowym. 

Teraz nie wyobraża sobie innej pracy, niż tylko z najmłodszymi. Stara się być dla nich każdego dnia lepszym nauczycielem, lepszym człowiekiem. 

Po zdobyciu doświadczenia w innych przedszkolach, zaczęła poszukiwać metod pracy, które w większym stopniu dostrzegają dziecięcą podmiotowość i potrzeby rozwojowe, tak trafiła do Artystycznego Kącika, pracującego metodą Montessori. 

Obserwacja dzieci oraz chęć ochrony w nich tego, co najbardziej wrażliwe i indywidualne popchnęły ją także stronę zainteresowań naukowych. Zrobiła specjalizację z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka szukając odpowiedzi również na to, jak przeciwdziałać zagrożeniom i odpowiadać na wyzwania, jakie niesie dla delikatnego, młodego organizmu współczesny świat. W kręgu jej zainteresowań znalazła się w ostatnim czasie hortiterapia, która jest jednym ze sposobów na powrót do natury i osobistą regenerację.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *