Kadra

Aleksandra Piszczatowska
Aleksandra Piszczatowska
Twórczyni i dyrektor “Artystycznego Kącika” Absolwentka Wydziału Edukacji Początkowej z Reedukacją na Uniwersytecie Warszawskim...
Maciej Błaszczyk
Maciej Błaszczyk
Współwłaściciel Artystycznego Kącika, odpowiedzialny za kwestie administracyjne i finansowe. Doktor nauk chemicznych, bioinformatyk, pracuje na...
Karolina Hojdeczko
Karolina Hojdeczko
Koordynator i wychowawca grupy “Pomarańczowej” Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną na...
Michał Długołęcki
Michał Długołęcki
Koordynator i wychowawca grupy “Zielonej” Absolwent wydziału Pedagogiki Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, gdzie ukończył...
Agnieszka Maliszewska
Agnieszka Maliszewska
Koordynator i wychowawca grupy “Niebieskiej” Absolwentka kierunku aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Warszawie (tytuł magistra...
Sabrina Maroszek
Sabrina Maroszek
Koordynator i wychowawca grupy “Żółtej” Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczęła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii...
Karol Kulczyński
Karol Kulczyński
Wychowawca grupy “Pomarańczowej” Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.  Podczas studiów miał okazję odbywać...
Marlena Zakaszewska
Marlena Zakaszewska
Wychowawca grupy “Pomarańczowej”   W trakcie studiów: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ze wczesnym nauczaniem angielskiego na...
Karolina Śliwińska
Karolina Śliwińska
Wychowawca grupy “Zielonej” Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od zawsze bliska...
Agata Pietrzak
Agata Pietrzak
Wychowawca grupy “Zielonej” Pochodzi z urokliwego miasteczka na południu Polski, Starego Sącza, które leży w paśmie górskim...
Magdalena Charchuła
Magdalena Charchuła
Wychowawca grupy “Zielonej” Absolwentka pedagogiki opiekuńczej w Państwowej Szkole Zawodowej w Legnicy i pedagogiki wczesnoszkolnej z...
Cezary Gałązka
Cezary Gałązka
Wychowawca grupy “Niebieskiej” Absolwent wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP...
Katarzyna Piech
Katarzyna Piech
Wychowawca grupy “Niebieskiej” Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej i edukacji plastycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Od pięciu lat...
Justyna Wlaźnik
Justyna Wlaźnik
Wychowawca grupy “Niebieskiej” Absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na...
Martyna Konowalik
Martyna Konowalik
Wychowawca grupy „Żółtej” Absolwentka MISHiS w Opolu, gdzie studiowała Pedagogikę z Animacją Kultury i Arteterapią oraz Filozofiię. Ukończyła...
Eliza Dębicka
Eliza Dębicka
Wychowawca grupy „Żółtej” W trakcie studiów o kierunku: Pedagogika Elementarna i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w...
Wojciech Kaczyński
Wojciech Kaczyński
Kucharz i Szef kuchni w naszym przedszkolu. Swoje umiejętności zdobył w szkole gastronomicznej, a doświadczenie szlifował w restauracjach i...
Renata Gębska
Renata Gębska
Z Artystycznym Kącikiem związana jest od 2008 roku. Pełni funkcję pomocy nauczycieli: dba o porządek w salach, wspiera pracę kuchni, a także jest...