Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna

Istota materiałów matematycznych dla małych dzieci:   Współcześnie wielu ludzi uważa, że do opanowania matematyki wymagane są niezwykłe uzdolnienia i umiejętność logicznego, matematycznego myślenia. Maria Montessori natomiast była zdania, że...

More